Lazur

Microsoft Azure to usługa przetwarzania w chmurze stworzona przez firmę Microsoft do budowania, testowanie, wdrażanie, oraz zarządzanie aplikacjami i usługami za pośrednictwem centrów danych zarządzanych przez firmę Microsoft.

Najnowsze wiadomości dotyczące Azure

Azure AD Ustaw hasło tak, aby nigdy nie wygasało

Azure AD Ustaw hasło tak, aby nigdy nie wygasało. Sprawdzać & ustaw hasło…

Błąd Azure AD Connect: zatrzymano usunięcie, przekroczono próg

Błąd Azure AD Connect: zatrzymano usunięcie, przekroczono próg. Azure AD Connect nagle przestał replikować zmiany…

Jak rozwiązać identyfikator zdarzenia Azure AD Connect 611 Błąd: Synchronizacja haseł nie powiodła się

Jak rozwiązać identyfikator zdarzenia Azure AD Connect 611 Błąd: Synchronizacja haseł…

Jak wymusić synchronizację Azure AD Connect z programem PowerShell | Przewodnik krok po kroku

Jak wymusić synchronizację Azure AD Connect z programem PowerShell | Przewodnik krok po kroku…

Ogłoszono pulpit wirtualny systemu Windows

Ogłoszono pulpit wirtualny systemu Windows. Przedstawiamy pulpit wirtualny systemu Windows podczas wirtualizacji pulpitu…

Jak przypisać pakiet Office 365 Licencje dla Użytkowników w Azure Active Directory

Jak przypisać pakiet Office 365 Licenses to Users in Azure Active Directory.