Hyper-V

Microsoft Hyper-V, codenamed Viridian, formerly known as Windows Server Virtualization, is a native hypervisor; it can create virtual machines on x86-64 systems running Windows. Starting with Windows 8, Hyper-V superseded Windows Virtual PC as the hardware virtualization component of the client editions of Windows NT.

Latest Hyper-V News

Brak sterownika urządzenia napędu CD/DVD funkcji Hyper-V

Brak sterownika urządzenia napędu CD/DVD funkcji Hyper-V. In the installation process of

Hyper-V Wersja nie obsługuje tej wersji formatu pliku

Hyper-V The version does not support this version of the file format.

Jak zatrzymać zablokowaną maszynę wirtualną Hyper-V

Jak zatrzymać zablokowaną maszynę wirtualną Hyper-V. It is stuck in

Maszyna wirusowa Hyper-V Uruchom ponownie skrypt programu PowerShell

Hyper-V Virtual Machine Restart PowerShell Script. In our company, we use VDI

Jak zainstalować Windowsa 10 na maszynie wirtualnej Hyper-V: Przewodnik krok po kroku

Jak zainstalować Windowsa 10 na maszynie wirtualnej Hyper-V: Przewodnik krok po kroku. Instalacja…

VHD przygotowujący instalację programu SQL Server SCCM

SQL Server SCCM installs preparation VHD. Before we begin the installation of

Operacje na dyskach wirtualnych Hyper-V: Kompaktowy, Konwertować, Zwiększać, i Zmniejsz – Jak przewodnik i wskazówki

Operacje na dyskach wirtualnych Hyper-V: Kompaktowy, Konwertować, Zwiększać, i Zmniejsz - Jak…

Jak utworzyć maszynę wirtualną w systemie Windows 10 za pomocą Menedżera funkcji Hyper-V, PowerShell, i Szybkie tworzenie

Jak utworzyć maszynę wirtualną w systemie Windows 10 za pomocą Menedżera funkcji Hyper-V,…

Akcje z maszyną wirtualną w Hyper-V Windows 10: Przewodnik po zarządzaniu maszynami wirtualnymi

Akcje z maszyną wirtualną w Hyper-V Windows 10: A Guide to Managing Virtual

Okna 10 Ustawienia maszyny wirtualnej Hyper-V

Okna 10 Ustawienia maszyny wirtualnej Hyper-V. w tym poście, we talk about settings