Instalowanie i konfigurowanie Fail2ban dla ochrony SSH na Ubuntu 24.04

Instalowanie i konfigurowanie Fail2ban dla ochrony SSH na Ubuntu 24.04. Introduction to server security When it comes to server security, ochrona twojego Ubuntu 24.04 serwer jest sprawą najwyższej wagi. Wraz ze wzrostem liczby zagrożeń i ataków cybernetycznych, zapewnienie bezpieczeństwa i integralności serwera ma kluczowe znaczenie. In this

Włączanie i konfiguracja FirewallD na AlmaLinux

Włączanie i konfiguracja FirewallD na AlmaLinux. Firewalls are a crucial component of any network security strategy. They act as a barrier between your network and potential threats, filtering incoming and outgoing traffic based on predefined rules. Effective firewall rule management is essential for maintaining the security and integrity of your

Tworzenie użytkownika i konfiguracja klucza SSH w AlmaLinux

Tworzenie użytkownika i konfiguracja klucza SSH w AlmaLinux. Introduction to user creation and SSH key setup in AlmaLinux AlmaLinux is a popular Linux distribution that serves as a reliable and secure operating system for servers. One of the fundamental aspects of server administration is user management, which includes creating user

Jak zresetować hasło w AlmaLinux

Jak zresetować hasło w AlmaLinux. AlmaLinux is a free and open-source Linux distribution that is designed to be a community-driven replacement for CentOS. It provides a stable and reliable operating system for servers and workstations. Like any other operating system, AlmaLinux allows users to create accounts with passwords to

Przewodnik krok po kroku: Jak zainstalować MySQL na Ubuntu

Przewodnik krok po kroku: Jak zainstalować MySQL na Ubuntu. MySQL is one of the most popular open-source relational database management systems in the world. It is widely used for managing large amounts of data and is a go-to choice for many developers and businesses. Ubuntu, on the other hand, Jest…

Przewodnik dotyczący instalacji Composer na CentOS 8

Przewodnik dotyczący instalacji Composer na CentOS 8. Introduction to Composer In the world of PHP development, Kompozytor stał się niezbędnym narzędziem. Jest to menedżer zależności, który pozwala łatwo instalować biblioteki lub pakiety wymagane przez projekty PHP i zarządzać nimi. Composer upraszcza proces obsługi zależności,…

Jak bezpiecznie usunąć stare jądra z Ubuntu

Jak bezpiecznie usunąć stare jądra z Ubuntu. Jądro Linuksa jest sercem Twojego systemu Ubuntu, pełniąc rolę pomostu pomiędzy komponentami oprogramowania i sprzętu. Nadgodziny, podczas aktualizacji systemu Ubuntu, instalowane są nowe jądra, zostawiając starszych w tyle. Although these old kernels serve

Instalowanie SQLite3 na AlmaLinux 9 ze źródła

Instalowanie SQLite3 na AlmaLinux 9 ze źródła. SQLite is a widely used, lightweight, and embedded relational database management system (RDBMS) that supports a variety of programming languages. It is known for its portability, self-contained nature, and small size, making it a popular choice for applications that require local data storage.

Aktywacja EPEL i EPEL Next w Almalinux 9 lub Rocky Linux 9

Aktywacja EPEL i EPEL Next w Almalinux 9 lub Rocky Linux 9. Enterprise Linux systems like Almalinux and Rocky Linux 9 come with a default set of packages that enable their basic functioning. Jednakże, users often require additional packages to enhance the functionality and capabilities of their systems. This is