DPM

Menedżer ochrony danych System Center (DPM) is a software product from Microsoft that provides near-continuous data protection and data recovery in a Microsoft Windows environment. It is part of the Microsoft System Center family of products and is Microsoft’s first entry into the near-continuous backup and data recovery.

Latest DPM News

DPM Delete inactive recovery points with PowerShell

DPM Delete inactive recovery points.DPM Delete inactive recovery points with PowerShell. Do…

DPM Usuń określony punkt odzyskiwania

DPM Usuń określony punkt odzyskiwania. (Tested in latest DPM 2019) Tutaj…

Konfigurowanie programu DPM 2019 z IISem 6.0 Przekaźnik SMTP w systemie Windows Server 2016 dla Biura 365 Powiadomienia

Konfigurowanie programu DPM 2019 z IISem 6.0 SMTP Relay on Windows Server 2016

DPM Usuń agenta z serwera

DPM Usuń agenta z serwera. If you need to remove an agent

Zrozumienie DPM 2016 Magazyn replik i kopii zapasowych

Zrozumienie DPM 2016 Magazyn replik i kopii zapasowych. Admins can change the default

Zwiększone bezpieczeństwo serwera 2016 Obciążenia z programem DPM 2016 UR2

Zwiększone bezpieczeństwo serwera 2016 workloads protection with DPM 2016 UR2. System…